تاثیر تمرین با شدت بالا بر عملکردهای شناختی و روانی- حرکتی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثرات مخرب یا انگیزشی تمرین با شدت بالا بر اعمال شناختی در ورزشکاران ماهر و مبتدی است. شرکت‌کننده‌ها شامل 18 فوتبالیست مرد (10 نفر مبتدی و 8 نفر ماهر) بودند که بر اساس یک برنامه افزایش شدت تدریجی روی نوارگردان دویدند تا به حالت 90% از ضربان قلب ذخیره حالت پایدار برسند. آزمون‌های شناختی و روانی-حرکتی قبل از تمرین و بلافاصله پس از آن به انجام رسیدند. آزمون‌ها شامل آزمون عکس‌العمل ساده، آزمون پیش‌بینی سرعت و آزمون استروپ بود. نتایج نشان داد که تمرین با شدت بالا هیچ اثر مخربی بر عملکرد شناختی در ورزشکاران ماهر و مبتدی نداشت. همچنین تفاوت معنی‌داری در سازگاری با شرایط تمرین با شدت بالا، بین ورزشکاران مبتدی و ماهر وجود نداشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ورزشکاران به دلیل شرکت در تمرین‌های طولانی و درازمدت می‌توانند با فشارهای محیطی در زمان اجرا سازگاری حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of high intensity exercise on cognitive performance in expert and novice soccer players

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the stimulating as well as detrimental effects of exercise on cognitive functioning on novice and expert athletes. In this experiment, 18 male soccer players (10 novices and 8 experts) performed a treadmill running test according to an incremental running protocol until they reached steady-state 90% heart rate reserve. Psychomotor and cognitive tests were administrated before and immediately after exercise. These consisted of simple reaction time (RT), speed anticipation and Stroop tests. The results showed that high-intensity exercise had no significant detrimental effect on cognitive performance in expert and novice players. It is more valuable to use sport-related cognitive and psychomotor tasks to compare novice and experts information processing capabilities pre and post exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIT
  • Reaction Time
  • anticipation speed
  • Stroop test
  • football (soccer)
  • cognitive performance